2018-09-06 fick jag ta bort Malte förmodligen en inre   blödning